Søk nå »

Vil du være med på å forme en bærekraftig fremtid?

Med sine 30 000 ansatte verden over og sin tilstedeværelse i en rekke markeder for aluminium, metallgjenvinning og fornybar energi besitter Hydro unik innsikt, kunnskap og kompetanse.

Vi har en stolt historie og ønsker å være ledende i arbeidet med å skape en bærekraftig fremtid ved å utvikle naturressurser til innovative produkter og løsninger. Det er alle våre dyktige medarbeidere som er vår viktigste suksessfaktor.

Klikk her for å utforske vår verden og kjernen i vår virksomhet.

Teknisk sjef

Hydro Aluminium Metal er ein leiande leverandør av pressbolter, valsblokker, støypt legeringar, tråd og høgrenhetsaluminium med eit globalt produksjonsnettverk med rundt 5000 tilsette. Me har anlegg for produksjon av primærmetall i Europa, Canada, Australia, Brasil og Qatar, og gjenvinningsanlegg i Europa og USA. To tredelar av vår produksjon av primæraluminium er basert på fornybar energi.

 

Hydro Årdal sysselset meir enn 540 tilsette i tillegg til vikarar og entreprenørar, med ein total produksjonsmengde på over 220 000 tonn lågkarbon primæraluminium, noko som gjer det til eit av dei største anlegga i Europa. 


Bli vår drivkraft i teknologiens frontlinje som Teknisk Sjef hos Hydro Aluminium Årdal!

Søker du ei leiande stilling der du kan utøve påverknad og bidra til å forme framtida for Hydro Årdal? Som vår nye tekniske leiar vil du stå i spissen for vårt dyktige lag og leie den tekniske avdelinga. Dette inneber styring og koordinering av alle aktivitetar, inkludert vedlikehald, infrastruktur og eit breitt spekter av investeringsprosjekt.

 

Vi tilbyr:

 • Ei sentral leiarrrolle ved et av Hydro sine største verk i Noreg, der du blir ein del av eit dynamisk arbeidsmiljø og ei mangfaldig leiargruppe. Her får du stor påverknadskraft og arbeider tett med fabrikksjef på forbedringsprosjektar. 
 • Sentral posisjon i strategisk planlegging og gjennomføring at teknsike forbedringar, med store moglegheiter for personleg og fagleg vekst. Du vil arbeide tett med ressurspersonar sentralt i Hydro Aluminium og bli ein del av eit stort fagmiljø med moglegheiter til å påverke.
 • Berekraftig innverknad ved å delta i berekraftsinitiativ som reduserer klimaavtrykket og fremjar grønare produksjonsprosessar. Dette er din sjanse til å gjere ein reell skilnad for framtida gjennom vårt fokus på berekraftig vekst og innovasjon.
 • Konkurransedyktig kompensasjon med ei attraktiv lønnspakke, inkludert prestasjonsbasert bonus og omfattande helse- og pensjonsordningar som ivaretek både din profesjonelle suksess og personlege velvære. 
   

Dine hovudoppgåver vil omfatte:

 • Leiing og teamutvikling: Lei og utvikle teamet ditt for å fremje en inkluderende og støttande arbeidskultur. Etablere og følgje opp mål innen HMS, kvalitet, produktivitet, og lønsemd.
 • Strategiutvikling og økonomistyring: Utarbeide og iverksette strategier for eininga, med effektiv økonomistyring for å sikre maksimal lønsemd.
 • Forbedringsinitiativ og digitalisering: Ta initiativ til og gjennomføre forbedringstiltak og digitaliseringsprosjekt for å øke effektiviteten.
 • Vedlikeholdsintegrasjon og forretningssystemer: Integrere vedlikeholdsaktiviteter i forretningssystemet for forbedret operasjonell flyt.
 • Representasjon og samarbeid: Representere enheten i interne og eksterne forum, og bygge sterke relasjoner for effektivt samarbeid.


Kvalifikasjonar:

 • Høgare utdanning innan tekniske fag.
 • Erfaring med leiing, inkludert personal- og resultatansvar, helst frå prosessindustrien eller tekniske miljø.
 • Sterke kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både skriftleg og munnleg.


Hvem er du?
For å meistre rolla som teknisk sjef, er det nødvendig med ein evne til å motivere og leie gjennom endringsprosessar, der du inspirerer medarbeidarane til engasjement og positiv endring. Du må ha ei stødig hand som kan styre både menneske og prosessar mot felles mål.
Erfaring med forbetringstiltak og metodar som Lean/Six Sigma er kritisk, krever ein analytisk tilnærming og evna til å strukturert implementere effektiviseringsstrategiar.
Som teknisk sjef må du ha ein sterk evne til å byggje relasjonar på tvers av selskapet, og fremje samarbeid og effektiv kommunikasjon internt og med eksterne partnarar.

Ytterlegare informasjon:
Du vil vere ein del av leiargruppa ved fabrikken og rapportere direkte til fabrikksjefen. Dette er ein spanande moglegheit for deg som trivst i ei leiande rolle og som ønskjer å arbeide i eit tverrfagleg miljø..
Som ein del av vår rekrutteringsprosess utfører vi bakgrunnssjekk med Semac.

 

Søknadsfrist: 29.02.2024

Hvis du har spørsmål kan du kontakte:

Leder:
Wenche Eldegard
E-post: Wenche.Eldegard@hydro.com
Mobil: (Norway +47) 97736943


Rekrutterer
Birgitta Sanden
Birgitta.Sanden@hydro.com
(Norway +47) 97031556

Publisert den:  12. feb. 2024
Sted: 

Årdal, NO, 6884

Avdeling:  Technical
Forretningsområde:  Hydro Aluminium Metal(ALME)
Juridisk enhet:  Hydro Aluminium AS
Stillingstype:  Fast

Søk nå »