Søk nå »

Industrimekanikar

Ønsker du å gjøre en reell forskjell? I over hundre år har våre ansatte vært drivkraften bak å løse noen av verdens viktigste problemer – og vi håper du vil bli med å løse utfordringene i det neste århundret. Du bidrar til å påvirke vårt felles formål om å drive industriene våre og verden inn i en grønnere fremtid enten du jobber ved ett av våre resirkuleringsanlegg eller sikrer effektive prosesser for fornybar energi. 

Om stillinga

Hydro Husnes ligg ved utløpet av Hardangerfjorden, i Kvinnherad kommune i Sunnhordland, med gode oppvekstsvilkår for born og ungdom. Området kan by på idyllisk skjærgård, høge fjell og isbrear, og det er flotte moglegheiter for fritidsaktiviteter både sommar- og vinterstid. Verket er Norges fjerde største aluminiumprodusent, målt etter årleg produksjonskapasitet på 200 000 tonn elektrolysemetall. I tillegg til produksjon av primæraluminium har verket eit støyperi for produksjon av pressbolt, og totalt kring 340 ansatte.
 
Ansvarsområde

Som industrimekanikar vil du ha ansvar for å utføre forebyggjande, planlagt og korrektivt vedlikehald på kranar, prosess- og driftsutstyr ved heile Hydro Husnes.
 
Arbeidsoppgåver vil blant anna vere:

 • Planlegge og utføre vedlikehald og inspeksjonar
 • Feilsøke, teste og verifisere
 • Bidra til å utvikle og optimalisere produksjonsutstyr
 • Halde deg fagleg oppdatert, dele kunnskap og erfaringar i organisasjonen
 • Støtte drifts- og vedlikehaldsmiljø med fagkompetanse, samt delta i fabrikken sitt forbetringsarbeid
 • Bidra til eit aktivt og forebyggjande HMS-arbeid

 

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev innan industrimekanikarfaget
 • Erfaring frå prosess- eller industrianlegg er ønskjeleg
 • Bilsertifikat kl. B
 • Forståing for teknisk dokumentasjon
 • Meistre norsk skriftleg og munnleg, gjerne også engelsk
 • God til å kommunisere og samarbeide med andre

 
Me ser etter deg som er engasjert, strukturert, initiativrik og kreativ. Du likar endringar og forbetringsarbeid, viser gode HMS-holdningar og evnar å utføre jobben i samsvar med Hydro sine standardar og verdiar.
 
Tilleggsinformasjon

Helse, miljø og tryggleik (HMS) er integrerte deler av Hydro sitt daglege virke. Det er vårt ansvar å verna om våre tilsette si helse, og bidra til ei berekraftig utvikling i våre nærmiljø. Me søkjer difor tilsette som yt eit positivt bidrag til dette, gjennom sunne og medvitne haldningar til HMS og som handlar i tråd med desse.  Stillingane inngår i vaktordninga for vedlikehaldsavdelinga. Du vil få moglegheit til å halde deg fagleg oppdatert og utvikle deg.

 

 

Søknadsfrist: 04.08.2024

 

Viss du har spørsmål kan du kontakte:

Leiar:
Helene Sjo Prestegaard
Mobil: (Norway +47) 99375605

 

Rekrutterer
Berit Aakre
(Norway +47) 92227339

En jobb der du betyr noe. 
For å lykkes med denne oppgaven er det viktig å legge til rette for et kollegialt miljø der forskjellene våre blir verdsatt som vårt største konkurransefortrinn. Et mangfoldig perspektiv gjør oss sterkere.  Vårt globale program for mangfold, inkludering og tilhørighet lar oss utvikle en arbeidsplass med høy ytelse og inkluderende egenskaper der alle føler seg verdsatt. 

Karriereutviklingen din er unik. Vi streber etter å gi deg den støtten du trenger for å oppnå ditt fulle potensial. Den globale utstrekningen vår, den inkluderende kulturen og den banebrytende teknologien vi bruker gir deg muligheten til å bygge en karriere i tråd med dine styrker og lidenskaper. 

Bli en del av vårt globale konsern med over 30 000 personer, tilstedeværelse i 40 land og med fokus på omsorg, mot og samarbeid. I Hydro har du muligheten til å gjøre en forskjell i bransjer som betyr noe.

Klikk her for å utforske vår verden og kjernen i vår virksomhet.
Publisert den:  8. jul. 2024
Sted: 

Husnes, NO, 5460

Avdeling:  Sentralt vedlikehold
Forretningsområde:  Hydro Aluminium Metal(ALME)
Juridisk enhet:  Sør-Norge Aluminium AS
Stillingstype:  Fast

Søk nå »