Søk nå »

Vil du være med på å forme en bærekraftig fremtid?

Med sine 30 000 ansatte verden over og sin tilstedeværelse i en rekke markeder for aluminium, metallgjenvinning og fornybar energi besitter Hydro unik innsikt, kunnskap og kompetanse.

Vi har en stolt historie og ønsker å være ledende i arbeidet med å skape en bærekraftig fremtid ved å utvikle naturressurser til innovative produkter og løsninger. Det er alle våre dyktige medarbeidere som er vår viktigste suksessfaktor.

Klikk her for å utforske vår verden og kjernen i vår virksomhet.

Midlertidige stillinger ved Hydro Husnes 2024 - åpen søknad

Siden 1905 har Hydro utviklet naturressurser til verdifulle produkter for mennesker og virksomheter, med fokus på trygge og gode arbeidsplasser for våre 30 000 ansatte på flere enn 140 steder i verden.

Hydro skal være ledende i arbeidet med å utforme en bærekraftig fremtid og ønsker å skape mer livskraftige samfunn gjennom nyskapende og effektiv utvikling av naturressurser til løsninger og produkter som betyr noe.

 

Hydro Husnes har fra tid til annen behov for å knytte til seg midlertidige ansatte for å dekke opp fravær av ulikt slag.

 

Eksempler på midlertidige stillinger kan være:

  • Vikar, for å dekke opp sykefravær og annet korttids- og langtidsfravær
  • Tilkallingsvikar
  • Engasjement av ulik art som følge av økt arbeidsmengde en periode

 
I den forbindelse søker vi personer som ønsker å bli vurdert som midlertidig ansatt når behovet dukker opp. En søknad på denne utlysningen blir å betrakte som en "åpen søknad". det betyr at vi kun gir tilbakemelding dersom vi ser at din profil passer med en midlertidig åpning i løpet av året 2024.

 

Ansvarsområde

I disse stillingene vil du utføre daglige oppgaver som produksjonsmedarbeider (operatør) i en av produksjonsavdelingene våre.

 

Kvalifikasjoner

  • Du må være over 18 år, og ha førerkort klasse B
  • Du må bli helsemessig godkjent ved vår bedriftshelsetjeneste
  • Personer med fagbrev innen industrifag eller annen relevant erfaring vil bli prioritert
  • Det er ønskelig med truck, kran-, og maskinførerbevis, men det er ikke et krav
     

Nødvendig opplæring vil bli gitt.

 

Annen informasjon
De fleste jobbene er skiftarbeid. Som vikar går man inn i en fast arbeidsplan for en avtalt periode. Som tilkallingsvikar har man en ikke-bindende avtale, der man blir enige om arbeidsoppdrag fra gang til gang.
 

Søknaden er å betrakte som en «åpen søknad». Som søker vil du bli kontaktet dersom det åpner seg muligheter som passer til din profil.

 

Vi ber deg vennligst legge ved et søknadsbrev og kopi av relevante vitnemål og sertifikater med din søknad. Vi aksepterer kun elektroniske søknader. Søknadsbrev og CV mottas ikke på e-post. 

 

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er integrert i Hydros daglige virke. Det er vårt ansvar å beskytte våre ansattes helse og sikkerhet, og bidra til en bærekraftig utvikling i de nærmiljøene vi opererer. Vi søker derfor operatører som vil bidra positivt til dette, gjennom sunne og bevisste HMS-holdninger og -handlinger.

 

Hydro går i en ny og spennende retning, og vi er avhengige av ulike perspektiver for å løse oppgavene våre og møte kundenes behov. Vi bygger på våre tre kjerneverdier – omtanke, mot og samarbeid – og har som mål å ha et bærekraftig arbeidsmiljø med høy prestasjon basert på inkludering av forskjellige mennesker. 

 

Søknadsfrist: 31.12.2024

 

Hvis du har spørsmål kan du kontakte:

 

Rekrutterer
Berit Aakre
(Norway +47) 92227339

Publisert den:  13. feb. 2024
Sted: 

Husnes, NO, 5460

Avdeling: 
Forretningsområde: 
Juridisk enhet: 
Stillingstype:  Midlertidig

Søk nå »