Søk nå »

Vil du være med på å forme en bærekraftig fremtid?

Med sine 30 000 ansatte verden over og sin tilstedeværelse i en rekke markeder for aluminium, metallgjenvinning og fornybar energi besitter Hydro unik innsikt, kunnskap og kompetanse.

Vi har en stolt historie og ønsker å være ledende i arbeidet med å skape en bærekraftig fremtid ved å utvikle naturressurser til innovative produkter og løsninger. Det er alle våre dyktige medarbeidere som er vår viktigste suksessfaktor.

Klikk her for å utforske vår verden og kjernen i vår virksomhet.

Operatør bygg- og vassforsyning

Sidan 1905 har Hydro utvikla naturressursar til verdifulle produkt for menneske og verksemder, med fokus på trygge og gode arbeidsplassar for våre 30 000 tilsette på fleire enn 140 stader i verda.

Hydro skal vere leiande i arbeidet med å utforme ei bærekraftig framtid og ønskjer å skapa meir livskraftige samfunn gjennom nyskapande og effektiv utvikling av naturressurser til løysingar og produkt som betyr noko.

 

Hydro Husnes er 100 % eigd av Hydro, og er Norges fjerde største aluminiumprodusent, målt etter årleg produksjonskapasitet på ca. 200 000 tonn elektrolysemetall. Hydro Husnes ligg ved utløpet av Hardangerfjorden i Kvinnherad kommune i Sunnhordland. Området har gode oppvekstvilkår og kan by på alt frå idylliske fjordar til høgfjell og isbrèar, som gjev stort spelerom for fritidsaktivitetar både sommar- og vinterstid.

 

Område for infrastruktur høyrer til teknisk eining og har ansvar for vedlikehald av bygg- og vassforsyning ved Hydro Husnes. Me søkjer etter ein ny kollega med røyrleggjarbakgrunn og godt humør. Du vil inngå i eit tverrfagleg team som dagleg bidreg til at Hydro Husnes kan nå sine mål.

 

Arbeidsoppgåvene vil blant anna vere:
•    Planlegge og utføre førebyggjande vedlikehald av bygg og anlegg
•    Bidra i forbetringsarbeid i eige område
•    Bidra til å utvikle og optimalisere arbeidsprosessar
•    Halde seg fagleg oppdatert, dele kunnskap og erfaringar i organisasjonen
•    Støtte drifts- og vedlikehaldsmiljø med fagkompetanse, samt delta i verket sitt forbetringsarbeid
•    Bidra til eit aktivt og førebyggjande HMS-arbeid
 
Kvalifikasjonar
•    Fagbrev innan røyrleggjarfaget eller industrirøyrleggjarfaget
•    VVS-erfaring og ADK-sertifikat er ein fordel
•    Erfaring fra industri
•    Beherske digitale arbeidsverktøy
•    Evne til å utføra jobben i samsvar med AMBS-prinsippa og Hydro sine verdiar
•    God til å kommunisere og samarbeide med andre
 
Stillinga er på dagtid og rapporterer til Områdeleiar infrastruktur. 

 

Me ser etter deg som er:
Initiativrik, løysingsorientert og sjølvstendig. For å lykkast og trivast i jobben må du ha godt humør, vere fagleg dyktig og ha allsidig erfaring. Du må ta ansvar der det trengs og tenkje proaktivt kring HMS. Du er lærevillig, engasjert og jobbar like godt sjølvstendig som i team. 

 

Tilleggsinformasjon
Helse, miljø og tryggleik (HMS) er integrerte deler av Hydro sitt daglege virke. Det er vårt ansvar å verna om våre tilsette si helse, og bidra til ei berekraftig utvikling i våre nærmiljø. Me søkjer difor tilsette som yt eit positivt bidrag til dette, gjennom sunne og medvitne haldningar til HMS og som handlar i tråd med desse

 

Me tek kun imot elektroniske søknadar, søknadsbrev og CV vert ikkje tekne imot på epost.

 

Hydro går i ein ny og spanande retning, og me er avhengige av ulike perspektiv for å løyse oppgåvene våre og møte kundane sitt behov. Me byggjer på våre tre kjerneverdiar – omtanke, mot og samarbeid – og har som mål å ha eit bærekraftig arbeidsmiljø med høg prestasjon basert på inkludering av forskjellige menneske. 

 

Søknadsfrist: 10.12.2023

 

Viss du har spørsmål kan du kontakte:

 

Leiar:
Fred Nilsen
Mobil: (Norway +47) 45853909

 

Rekrutterer
Berit Aakre
(Norway +47) 92227339

Publisert den:  20. nov. 2023
Sted: 

Husnes, NO, 5460

Avdeling: 
Forretningsområde: 
Juridisk enhet: 
Stillingstype:  Fast

Søk nå »