Laster...
Del denne jobben
Søk nå »

Vil du være med på å forme en bærekraftig fremtid?

Med sine 30 000 ansatte verden over og sin tilstedeværelse i en rekke markeder for aluminium, metallgjenvinning og fornybar energi besitter Hydro unik innsikt, kunnskap og kompetanse.

Vi har en stolt historie og ønsker å være ledende i arbeidet med å skape en bærekraftig fremtid ved å utvikle naturressurser til innovative produkter og løsninger. Det er alle våre dyktige medarbeidere som er vår viktigste suksessfaktor.

Klikk her for å utforske vår verden og kjernen i vår virksomhet.

Operatørar Katode

Hydro Aluminium Metal er en ledende leverandør av pressbolter, valseblokker, støpelegeringer, tråd og høyrenhetsaluminium med et globalt produksjonsnettverk med rundt 5000 ansatte. Vi har anlegg for produksjon av primærmetall i Europa, Canada, Australia, Brasil og Qatar, og gjenvinningsanlegg i Europa og USA. To tredjedeler av vår produksjon av primæraluminium er basert på fornybar energi.

 

Siden 1905 har Hydro utviklet naturressurser til verdifulle produkter for mennesker og virksomheter, med fokus på trygge og gode arbeidsplasser for våre 30 000 ansatte på flere enn 140 steder i verden.

 

Hydro skal være ledende i arbeidet med å utforme en bærekraftig fremtid og ønsker å skape mer livskraftige samfunn gjennom nyskapende og effektiv utvikling av naturressurser til løsninger og produkter som betyr noe.

Hydro Husnes er i vekst, og Katodeverksted treng nye opertørar på dagtid. Det vil bli ledig nokre faste og midlertidige stillingar. 


Arbeidsoppgåvene til en operatør i Katode vil vera allsidige og varierte. Jobben består i å bygge opp elektrolyseomnar fra botnen av, og klargjere desse til oppstart. Bygging av omn foregår i Katodeverkstaden medan klargjering til oppstart vert utført i Elektrolysehallen. Nokre av oppgåvene blir utført med køyretøy eller kran. 

  
Kvalifikasjonar  

  • Relevant fagbrev er ynskjeleg   
  • Sveisekompetanse, helst innan aluminiumsveising
  • Erfaring frå prosessindustri eller tilsvarande
  • Førarkort klasse B  
  • Truck- og kransertifikat er ynskjeleg 
  • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg

 
Vi søkjer deg som er oppteken av sikkerheit og kan visa til god HMS åtferd. Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og bidreg til eit godt arbeidsmiljø. 
 
Tilleggsinformasjon 

Over tid vil bedriften legga til rette for opplæring mot fagbrev og ulike sertifikat.

 

Ver venleg og legg ved alle relevante vitnemål, karakterutskrifter og sertifikat med søknaden. Me aksepterer berre elektroniske søknader. Søknadsbrev og CV mottakast ikkje på e-post.

 

Helse, miljø og sikkerheit (HMS) er integrert i Hydro sitt daglege virke. Det er vårt ansvar å beskytta våre tilsette si helse og sikkerheit, og bidra til ei berekraftig utvikling i dei miljøa der me opererer. Me søker difor tilsette som vil bidra positivt til dette, gjennom sunne og bevisste HMS-haldningar og -handlingar.


 

Søknadsfrist: 03.10.2021

Hvis du har spørsmål kan du kontakte:

Leder:
Eivind Nissestad
Mobil: (Norway +47) 40404484

Rekrutterer
Bodil Madslien
Mobil: (Norway +47) 41617458

Publisert den:  14.sep.2021
Sted: 

Husnes, NO, 5460

Avdeling:  Cathode
Forretningsområde:  Primary Metal(ALME)
Juridisk enhet:  Sør Norge Aluminium AS
Stillingstype: 

Søk nå »