Søk nå »

Prosessingeniør støperi Sunndal

Ønsker du å gjøre en reell forskjell? I over hundre år har våre ansatte vært drivkraften bak å løse noen av verdens viktigste problemer – og vi håper du vil bli med å løse utfordringene i det neste århundret. Du bidrar til å påvirke vårt felles formål om å drive industriene våre og verden inn i en grønnere fremtid enten du jobber ved ett av våre resirkuleringsanlegg eller sikrer effektive prosesser for fornybar energi. 

Om jobben og teamet 

Sunndal støperi er Hydro sitt største, med en solid markedsposisjon og et godt omdømme. Vi satser offensivt på avansert teknologi og økt automatisering for å forbedre kvaliteten og kapabiliteten til å produsere nye produkter. Samtidig fokuserer vi på drift, vedlikehold og forbedringer av eksisterende linjer.

 

Hydro Sunndal søker prosessingeniør til støperiet. Stillingen innebærer et stort ansvar og gir gode muligheter for egen utvikling. Prosessingeniør rapporterer til Prosess- og kvalitetsleder Støperi og Logistikk.

 

Hva kan vi tilby deg?

 

 • Arbeidsmiljø og utvikling: Bli en del av et kompetent team med fokus på samarbeid og personlig vekst.
 • Teknologi og innovasjon: Arbeid med avansert teknologi i Europas største og mest moderne aluminiumsanlegg.
 • Ansvar og innflytelse: Led utviklingen av produksjonsprosesser med ansvar for HMS, kvalitet og effektivitet.
 • Mangfold og inkludering: Opplev en inkluderende kultur som verdsetter ulike ferdigheter og rettferdige muligheter.

Dine viktigste leveranser i rollen

Som prosessingeniør i støperiet vil du ha overordnet ansvar for å utvikle produksjonsprosesser og kvalitetssystemer i enheten.

 

Hovedoppgavene vil være å sikre et kontinuerlig fokus på HMS, kvalitet, økonomi og produksjon. Dette innebærer blant annet:

 

 • Være prosesseier for de kritiske prosessene i støperiet
 • Motivere og utvikle ansatte ved å være en synlig leder og god rollemodell
 • Sikre et høyt fokus HMS og etterlevelse av standarder, ved å fremme god presisjonskultur
 • Påse at produktleveransene er i henhold til gjeldende spesifikasjoner
 • Drive forbedringsarbeid via kritiske prosessgrupper
 • Etablere og følge opp kunde- og leverandøravtaler
 • Utvikle enheten gjennom deltagelse i stabsfunksjon

Hvem er du?

For å lykkes og trives i rollen tror vi følgende egenskaper vil bidra til dette:

 

 • Systematisk og resultatorientert: Nøyaktighet og målrettethet er avgjørende for å sikre høy kvalitet og effektivitet i produksjonsprosessene.
 • Gode lederegenskaper: Evnen til å motivere og utvikle teamet er viktig for å oppnå gode resultater og drive kontinuerlig forbedring.
 • Sterke kommunikasjonsevner: Tydelig og effektiv kommunikasjon er nødvendig for å sikre godt samarbeid og forståelse på tvers av avdelinger og nivåer.
 • Fokus på HMS: En bevisst holdning til HMS er kritisk for å opprettholde en trygg arbeidsplass og sikre overholdelse av standarder og regler.

Dine kvalifikasjoner og ferdigheter

 • Relevant utdannelse på høyskolenivå/universitetsnivå
 • Erfaring fra prosessindustri, fortrinnsvis aluminiumsindustri.
 • Erfaring og kunnskap om LEAN-prinsipper og verktøy.
 • Flytende i norsk (eller annet skandinavisk språk) og komfortabel med engelsk som selskapsspråk

Hydro og Sunndal - Lev liver fullt ut i Sunndal!

Oppdag Sunndal – et sted med rike fritidsmuligheter, fra friluftsliv til kulturelle aktiviteter og god kvalitet og dekning på barnehage og skole. Med handlemuligheter og nærhet til både Molde og Kristiansund flyplasser og et flott aktivitetstilbud på Oppdal, tilbyr Sunndal en høy livskvalitet.

 

Hydro og Sunndal

Siden 1905 har Hydro utviklet naturressurser til verdifulle produkter for mennesker og virksomheter, med fokus på trygge og gode arbeidsplasser for våre 30 000 ansatte på flere enn 140 steder i verden.

Hydro skal være ledende i arbeidet med å utforme en bærekraftig fremtid og ønsker å skape mer livskraftige samfunn gjennom nyskapende og effektiv utvikling av naturressurser til løsninger og produkter som betyr noe.

Hydro Aluminium Metal er en ledende leverandør av pressbolter, valseblokker, støpelegeringer, tråd og høyrenhetsaluminium med et globalt produksjonsnettverk med rundt 5000 ansatte. Vi har anlegg for produksjon av primærmetall i Europa, Canada, Australia, Brasil og Qatar, og gjenvinningsanlegg i Europa og USA. To tredjedeler av vår produksjon av primæraluminium er basert på fornybar energi.

Hydro Aluminium Sunndal har en ambisiøs bærekraftstrategi, opplever sterk vekst i markedet og en økende etterspørsel etter sine produkter som en del av det grønne skiftet. Støperiet produserer om lag 450.000 tonn aluminium i året. Metallet fra Sunndal er blant det mest ettertraktede i verden med et lavt CO₂-avtrykk takket være vannkraft og resirkulering av aluminium i støperiprosessen.

 

Send din søknad i dag!

 

Hydro verdsetter ulike ferdigheter og synspunkter blant medarbeiderne. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Vi streber etter å gi rettferdige muligheter for alle til å bidra og lykkes med oss.

 

Søknadsfrist: 19.08.2024

 

Hvis du har spørsmål kan du kontakte:

 

Leder:
Raymond Luneng
E-post: Raymond.Luneng@hydro.com
Mobil: (Norway +47) 94278215

 

Rekrutterer
Per-Ole Torvund

En jobb der du betyr noe. 
For å lykkes med denne oppgaven er det viktig å legge til rette for et kollegialt miljø der forskjellene våre blir verdsatt som vårt største konkurransefortrinn. Et mangfoldig perspektiv gjør oss sterkere.  Vårt globale program for mangfold, inkludering og tilhørighet lar oss utvikle en arbeidsplass med høy ytelse og inkluderende egenskaper der alle føler seg verdsatt. 

Karriereutviklingen din er unik. Vi streber etter å gi deg den støtten du trenger for å oppnå ditt fulle potensial. Den globale utstrekningen vår, den inkluderende kulturen og den banebrytende teknologien vi bruker gir deg muligheten til å bygge en karriere i tråd med dine styrker og lidenskaper. 

Bli en del av vårt globale konsern med over 30 000 personer, tilstedeværelse i 40 land og med fokus på omsorg, mot og samarbeid. I Hydro har du muligheten til å gjøre en forskjell i bransjer som betyr noe.

Klikk her for å utforske vår verden og kjernen i vår virksomhet.
Publisert den:  10. jul. 2024
Sted: 

Sunndalsøra, NO, 6600

Avdeling:  Casthouse, EI og FA Process & Quality
Forretningsområde:  Hydro Aluminium Metal(ALME)
Juridisk enhet:  Hydro Aluminium AS
Stillingstype:  Fast

Søk nå »