Del denne jobben
Søk nå »

Vil du være med på å forme en bærekraftig fremtid?

Med sine 30 000 ansatte verden over og sin tilstedeværelse i en rekke markeder for aluminium, metallgjenvinning og fornybar energi besitter Hydro unik innsikt, kunnskap og kompetanse.

Vi har en stolt historie og ønsker å være ledende i arbeidet med å skape en bærekraftig fremtid ved å utvikle naturressurser til innovative produkter og løsninger. Det er alle våre dyktige medarbeidere som er vår viktigste suksessfaktor.

Klikk her for å utforske vår verden og kjernen i vår virksomhet.

Vikariat Kontraktstyring Hycast

Hydro Aluminium Metal er en ledende leverandør av pressbolter, valseblokker, støpelegeringer, tråd og høyrenhetsaluminium med et globalt produksjonsnettverk med rundt 5000 ansatte. Vi har anlegg for produksjon av primærmetall i Europa, Canada, Australia, Brasil og Qatar, og gjenvinningsanlegg i Europa og USA. To tredjedeler av vår produksjon av primæraluminium er basert på fornybar energi.

 

Siden 1905 har Hydro utviklet naturressurser til verdifulle produkter for mennesker og virksomheter, med fokus på trygge og gode arbeidsplasser for våre 30 000 ansatte på flere enn 140 steder i verden.

 

Hydro skal være ledende i arbeidet med å utforme en bærekraftig fremtid og ønsker å skape mer livskraftige samfunn gjennom nyskapende og effektiv utvikling av naturressurser til løsninger og produkter som betyr noe.


Hycast er en verdensledende utvikler og leverandør av støperiutstyr til aluminiumbransjen. Vi er mer enn 50 kompetente medarbeidere, og er 100 % eid av Hydro. Bedriften er et eget aksjeselskap med eget styre, og ligger organisatorisk i Primary Metal, Commercial. Hycast er i god utvikling med virksomhet over hele verden, og forventet omsetning i 2017 er ca. 300 MNOK. Av dette utgjør eksport over 90 %.

 

Vi ser etter deg som ønsker å utvikle din kompetanse innenfor innkjøp og kontraktstyring. Vikariatets lengde er 1 år.

 

Hva vi tilbyr

 

 • hyggelige kollegaer i et av Norges ledende selskaper innenfor støperi teknologi
 • spennende og utfordrende prosjekter
 • mulighet for stor variasjon i oppdragstyper, og arbeid på tvers av våre forretningsområder
 • kompetanseutvikling gjennom vår kurs- og sertifiseringsportefølje innen prosjektledelse
 • mulighet til å delta i vår videre utvikling innen støperiteknologi
 • gode betingelser med gode pensjons- og forsikringsordninger


Ansvarsområder


Dine oppgaver vil i hovedsak bestå i å;

 

 • Etablere anskaffelses- og kontraktstrategier i våre prosjekter og koordinere gjennomføringen av disse.
 • Markeds- og innkjøpsanalyser.
 • Utvikle og følge opp leverandører og rammeavtaler.
 • Bidra til forenkling og forbedring av anskaffelsesprosesser.
 • Utarbeide kontraktsunderlag, gjennomføre forhandlinger og følge opp kontrakter i gjennomføringsfaser.


Stillingen rapporterer til Team lead Supply-Chain Management.

 

Kvalifikasjoner


Du har høyere teknisk eller økonomisk utdanning. Minimum 5 års erfaring med anskaffelser i prosjekter er ønskelig, men også bakgrunn fra prosjektledelse/ prosjektgjennomføring og kontraktstyring. Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Vi ønsker medarbeidere som er resultatorienterte og har gode samarbeidsevner. Er innovative og kreative og er i stand til å overordnet se "det store bildet". Du har i tillegg god muntlig og skriftlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk.

 

Tilleggsinformasjon

 

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er integrert i Hydro’s daglige virke. Det er vårt ansvar å beskytte våre ansattes helse og sikkerhet, og bidra til en bærekraftig utvikling i de nærmiljøene vi opererer. Vi søker derfor ansatte som vil bidra positivt til dette, gjennom sunne og bevisste HMS-holdninger og -handlinger.


Vi aksepterer kun elektroniske søknader. Søknadsbrev og CV mottas ikke på e-post. Vitnemål og attester skal vedlegges søknaden.

 

Hydro går i en ny og spennende retning, og vi er avhengige av ulike perspektiver for å løse oppgavene våre og møte kundenes behov. Vi bygger på våre tre kjerneverdier – omtanke, mot og samarbeid – og har som mål å ha et bærekraftig arbeidsmiljø med høy prestasjon basert på inkludering av forskjellige mennesker

 

Søknadsfrist: 02.10.2022

 

Hvis du har spørsmål kan du kontakte:

 

Leder:
Simone Tessa, Team lead SCM
(Norway +47) 90998707

 

Rekrutterer
Marit Bratseth, HR Spesialist
(Norway +47) 95908036

Publisert den:  22.sep.2022
Sted: 

Sunndalsøra, NO, 6600

Avdeling:  Supply Chain Management
Forretningsområde:  Hydro Aluminium Metal(ALME)
Juridisk enhet:  Hycast AS
Stillingstype:  Midlertidig

Søk nå »