Cookies

Podobnie jak w przypadku wielu innych witryn internetowych, nasza witryna korzysta z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na Pana/Pani komputerze, które przechowują pewne ustawienia i dane do interakcji z naszą stroną internetową przez przeglądarkę.

Nasza strona karier korzysta z następujących plików cookie: 

rmk0
Szyfrowany adres e-mail użytkownika, jeśli jest znany. Początkowo tworzony, gdy nowy użytkownik odwiedza stronę RMK i gdy tworzona jest sesja. Aktualizowany, gdy użytkownik poda nam adres e-mail.

rmk1
Szyfrowany identyfikator użytkownika, jeśli istnieje. Początkowo tworzony, gdy nowy użytkownik odwiedza stronę RMK i gdy tworzona jest sesja. Aktualizowany, gdy użytkownik zaloguje się lub zostanie członkiem i gdy zostanie mu przypisany identyfikator użytkownika.

rmk4
Czy w pole Subskrybuj wstępnie wpisać adres e-mail użytkownika, aby użytkownik nie musiał ponownie go wpisywać. Początkowo tworzony, gdy nowy użytkownik odwiedza stronę RMK i gdy tworzona jest sesja. Aktualizowany w przypadku modyfikacji zapamiętanych preferencji przez użytkownika.

rmk12
Liczba wskazująca, czy użytkownik potwierdził przeczytanie banera informującego o polityce w sprawie plików cookies. Jeśli plik cookie nie jest ustawiony, baner może zostać wyświetlony. Jeśli plik cookie został ustawiony i jego wartość wynosi 1, baner może zostać wyłączony. Ten plik cookie nie będzie znikał między sesjami użytkownika, niezależnie od tego, jaki rodzaj plików cookie jest aktywny w obrębie witryny. Stworzony jako trwały plik cookie, gdy użytkownik potwierdza przeczytanie banera dotyczącego plików cookie poprzez albo przeglądnięcie polityki w sprawie plików cookie, albo zamknięcie banera.

JESSIONID
Pojedynczy plik cookie umieszczony na urządzeniu użytkownika podczas sesji, dzięki czemu serwer może zidentyfikować użytkownika. Zastępuje on pliki cookie RMK0, RMK1 i RMK4, gdy witryna jest skonfigurowana do używania plików cookie sesji serwera. Utworzony jako plik cookie sesji, za każdym razem, gdy nowy użytkownik odwiedza witrynę RMK. Wartość ta nie jest aktualizowana, chyba że zakończy się bieżąca sesja; w takim przypadku ustawiony zostaje całkowicie nowy plik cookie JSESSIONID.