Cookies

Diğer pek çok web sitesi gibi, web sitemizde çerezler kullanılır. Çerezler bilgisayarınızda depolanan küçük metin dosyalarıdır ve tarayıcınız aracılığıyla web sitemizle etkileşime girmek için belirli ayarları ve verileri kaydeder.

Kariyer sitemizde aşağıdaki çerezler kullanılır: 

rmk0
Kullanıcının şifrelenmiş e-posta adresi (biliniyorsa). İlk olarak yeni bir kullanıcı bir RMK sitesini ziyaret ettiğinde ve bir oturum açıldığında oluşturulur. Kullanıcı bize bir e-posta adresi sağladığında güncellenir.

rmk1
Biri varsa kullanıcının şifreli kimliği. İlk olarak yeni bir kullanıcı bir RMK sitesini ziyaret ettiğinde ve bir oturum açıldığında oluşturulur. Kullanıcı bir üye oturum açtığında ya da bir üye olup bir kullanıcı kimliğine atandığında güncelleştirilir.

rmk4
Kullanıcının e-posta adresini yeniden girmesini önlemek için Abone kutusuna kullanıcının e-posta adresinin doldurulup doldurulmayacağı. İlk olarak yeni bir kullanıcı bir RMK sitesini ziyaret ettiğinde ve bir oturum açıldığında oluşturulur. Kullanıcı "beni hatırla" tercihlerini değiştirdiğinde güncellenir.

rmk12
Kullanıcının çerez politikası başlığını kabul edip etmediğini belirten bir sayı. Çerez yerleştirilmemişse, başlık gösterilebilir. Çerez yerleştirilmiş ve değeri 1 ise, başlık gösterilmeyebilir. Bu çerez, hangi tür çerezlerin sitede etkin olduğundan bağımsız olarak, kullanıcı oturumları boyunca devam eder. Kullanıcı çerez politikasını görüntüleyerek ya da başlığı kapatmayı tercih ederek çerez politikası başlığını onayladığında kalıcı bir çerez olarak oluşturulur.

JSESSIONID
Sunucunun kullanıcıyı tanımlayabilmesi için oturum sırasında kullanıcının cihazına yerleştirilen tek tanımlama bilgisi. Site Sunucu Oturum Çerezlerini kullanmak üzere yapılandırıldığında, RMK0, RMK1 ve RMK4 çerezlerinin yerini alır. Yeni bir kullanıcı bir RMK sitesini ziyaret ettiğinde, oturum çerezi olarak oluşturulur. Geçerli oturum bitene kadar (ki bu durumda tamamen yeni bir JSESSIONID tanımlama bilgisi yerleştirilir) değer güncellenmez.